Netwerk Security Check

Een netwerk security check is een belangrijk onderdeel van het beveiligingsbeheer en helpt om de netwerkbeveiliging te versterken en de risico’s van cyberaanvallen te verminderen.

Een netwerk security check is een proces om de beveiliging van een netwerk te controleren. Het omvat het uitvoeren van een grondige evaluatie van de netwerkbeveiliging om kwetsbaarheden, bedreigingen en risico’s te identificeren.

Een netwerk security check van CyberAnt bestaat uit de volgende stappen:  

  • Doelstellingen bepalen: Het doel van de netwerk security check wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld om beveiligingslekken te identificeren of om de compliance met regelgeving te verifiëren.  
  • Scope bepalen: De scope van de netwerk security check moet worden vastgesteld. Hierbij gaat het om de afbakening van de netwerkomgeving en de systemen die onderzocht zullen worden.  
  • Informatie verzamelen: Het verzamelen van informatie over de netwerkinfrastructuur, systemen en beveiligingsmaatregelen is een belangrijk onderdeel van de security check. Dit kan handmatig of met behulp van geautomatiseerde tools worden gedaan.  
  • Kwetsbaarheidsscans: Het uitvoeren van geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans op alle systemen in het netwerk. Dit helpt om kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen te identificeren.  
  • Penetratietests: Het uitvoeren van penetratietests om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen te testen. Hierbij wordt geprobeerd om in te breken in het netwerk en zo de zwakke plekken te identificeren.  
  • Analyse van de resultaten: De resultaten van de netwerk security check worden geanalyseerd en in een overzichtelijke rapportage uitgeschreven. Het rapport wordt persoonlijk toegelicht en geëvalueerd. Hierbij wordt ingegaan op welke kwetsbaarheden en bedreigingen er zijn en welke maatregelen genomen zullen moeten worden om de beveiliging te verbeteren.  
  • Advies en verbeteringen: Op basis van de resultaten van de analyse, worden adviezen en aanbevelingen gegeven voor verbeteringen in de beveiliging van het netwerk. Het is aan de organisatie om de aanbevelingen op te volgen en de benodigde maatregelen te implementeren. 

NetCaptain van CyberAnt  

Om de beveiliging van een organisatie op peil te houden is het belangrijk om regelmatig netwerk security scans uit te voeren. Om dit als organisatie gestructureerd te kunnen doen heeft CyberAnt daar een begrijpelijke en betaalbare oplossing voor ontwikkeld, namelijk NetCaptain.
Met NetCaptain kunnen (ook kleinere) organisaties dagelijks zelf netwerk security scans uitvoeren.  CyberAnt heeft ervoor gezorgd dat de bevindingen en uitleg over de gevonden bevindingen maar ook de risico’s en hoe een organisatie de bevinding zou kunnen oplossen in een overzichtelijk dashboard terug te vinden is wat dus ook nog eens veel tijd bespaart.