Pentest voor ISO 27001 certificering

Voor informatiebeveiliging is de ISO 27001 de bekendste norm wereldwijd. De ISO normen zijn universele internationale eisen waaraan organisaties moeten voldoen om processen en prestaties continu te verbeteren. De normen worden vastgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Zeker sinds de regels rondom gegevensbescherming zijn aangescherpt met de GDPR is het nog belangrijker geworden voor organisaties om zich te certificeren voor de ISO 27001.

Met een pentest (penetratietest) kan Cyberant ten behoeve van uw ISO 27001 certificering onderzoeken of uw organisatie goed beveiligd is tegen cyberaanvallen.

Kwaliteitskenmerken van informatiebeveiliging

In alle organisaties is informatiebeveiliging essentieel. De ervaring van veel bedrijven is dat het lastig is grip te krijgen op de status van hun beveiliging. Door de ISO 27001 te implementeren brengt u structuur en duidelijkheid aan in uw informatiebeveiliging. Hiermee zorgt u ervoor dat de 3 kwaliteitskenmerken van informatie binnen uw organisatie gewaarborgd blijven:

Beschikbaarheid

Een belangrijk kwaliteitskenmerk is de beschikbaarheid van data. Informatie moet altijd toegankelijk zijn voor gemachtigde personen wanneer dat nodig is. Voor een goede beschikbaarheid van informatie zijn tijdigheid, continuïteit en robuustheid cruciaal.

Integriteit

Onder integriteit verstaan we de betrouwbaarheid van informatie. Betrouwbare informatie is correct, volledig en up-to-date. Bovendien kan alleen een geautoriseerd persoon veranderingen aanbrengen in de data.

Vertrouwelijkheid

Hiermee zorgt u dat informatie alleen beschikbaar is voor geautoriseerde personen en dat deze data niet uitlekt. De eigenaar stelt vast wie wel of geen toegang krijgt tot de desbetreffende informatie. Onder vertrouwelijke informatie verstaan we onder andere persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen, patiëntgegevens en concurrentiegevoelige data.

Waarom een ISO 27001 certificaat?

Met een ISO 27001 certificaat toont u aan dat u aan alle internationale eisen van goede informatiebeveiliging voldoet. Bovendien verkleint u zo de kans op cybersecurity incidenten en beperkt u informatiebeveiligingsrisico’s. Een ISO 27001 certificaat vormt een goede basis voor effectief vulnerability management.

Pentest laten uitvoeren voor ISO 27001

Om in aanmerking te komen voor een ISO 27001 certificaat, moet u als organisatie kunnen aantonen dat de beveiliging van uw applicaties, website(s) en andere IT-systemen in orde is. De ervaren pentesters van Cyberant helpen u hierbij door uw online (en in sommige gevallen ook uw fysieke) netwerk te testen door het simuleren van cyberaanvallen. Hiermee onderzoeken we of uw beveiliging daadwerkelijk adequaat is en of er geen kwetsbaarheden zijn die een risico vormen.

Wilt u voor de ISO 27001 een pentest laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen over de ISO 27001

Heeft u nog vragen over de ISO 27001 norm of wilt u weten hoe een penetratietest u kan helpen uw organisatie beter te beveiligen tegen cybercriminaliteit? We beantwoorden hieronder een aantal veelgestelde vragen. Mocht u toch nog een vraag hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee.

Is de ISO 27001 verplicht?

Nee, certificering voor de ISO 27001 norm is niet verplicht, maar wel aan te raden. Door aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van ISO 27001, bent u niet alleen zelf verzekerd van goede cybersecurity, maar straalt u ook betrouwbaarheid uit naar uw partners en klanten. U toont ermee aan dat u aan de strengste internationale eisen voldoet op het gebied van informatiebeveiliging. Hiermee biedt het certificaat ook commerciële voordelen voor uw organisatie.

Wie heeft de ISO 27001 norm ontwikkeld?

ISO 27001 is ontwikkeld door het technisch comité van de ISO dat zich bezighoudt met informatiebeveiliging, cybersecurity en privacybescherming. Vanuit Nederland is de normcommissie ‘Cybersecurity & Privacy’ van de NEN hierbij betrokken.

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISO 27002?

De ISO 27001 norm is een managementsysteem waarin alle internationale eisen omtrent informatiebeveiliging zijn opgenomen. ISO 27002 is een verdieping hiervan die gedetailleerd ingaat op de beheersmaatregelen die u kunt nemen om aan deze eisen te voldoen.

Waar kan ik ISO 27001 aanschaffen?

U kunt de nieuwste versie van de ISO 27001 norm inzien en downloaden of fysiek aanschaffen via NEN. Zo beschikt u over de actuele eisen die gelden voor organisaties op het gebied van informatiebeveiliging en weet u precies wat er nodig is om uw certificering te behalen.

Hoelang is een ISO 27001 certificaat geldig?

Uw ISO 27001 certificaat is 3 jaar lang geldig. Gedurende deze 3 jaar krijgt u meerdere audits waarmee getoetst wordt of u nog steeds aan de eisen van de norm voldoet. Wanneer uw ISO 27001 verloopt, vindt er een hercertificering plaats, waarna u (bij een succesvol resultaat) weer 3 jaar lang gecertificeerd bent.

Pentest aanvragen voor uw ISO 27001 certificering

Wilt u zeker weten dat uw systemen, site en applicaties goed beveiligd zijn tegen cybercriminelen? Met een pentest ontdekt u of er kwetsbaarheden zijn die geëxploiteerd kunnen worden en dus een risico vormen. Vraag via het onderstaande formulier een penetratietest aan ten behoeve van uw ISO 27001 certificering.